ČSN (normy i změny) z dubna 1964

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4090-2 (014090) - duben 1964

Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 1240 (421240) - duben 1964

Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0210 (560210) - duben 1964

Metody zkoušení lihovin

550 Kč