ČSN (normy i změny) z června 1962

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4950 (014950) - červen 1962

Evolventní drážkování

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 3327 (253327) - červen 1962

Dlouhé držáky základních měrek

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 4055 (734055) - červen 1962

Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů

230 Kč