ČSN (normy i změny) z června 1962

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4950 (014950) - červen 1962

Evolventní drážkování

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8154 (038154) - červen 1962

Stanovení pórovitosti ochranných povlaků na oceli

Norma byla zrušena k 1. lednu 1998 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN 22 7350 (227350) - červen 1962

Lisovací nástroje. Zakružovadla a lemovadla. Směrnice pro výpočet a konstrukci

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 3327 (253327) - červen 1962

Dlouhé držáky základních měrek

32 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN 47 5007 (475007) - červen 1962

Zemědělské stroje a nářadí. Stroje na sklizeň pícnin. Rozdělení a názvosloví

Norma byla zrušena k 1. dubnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 4055 (734055) - červen 1962

Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů

230 Kč