ČSN (normy i změny) z ledna 1961

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4005 (014005) - leden 1961

Drsnost povrchu závitů

65 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1010 (021010) - leden 1961

Výchozí materiál pro šrouby a matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, Ze 3.82t, opr. 6.82

129 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4200-1 (254200) - leden 1961

Závitová měřidla. Přehled mezních závitových kalibrů. Závit oblý a lichoběžníkový

65 Kč

ČSN 25 4250 (254250) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné prům. 8 až 30 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4251 (254251) - leden 1961

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou prům. 32 až 100 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4252 (254252) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4253 (254253) - leden 1961

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou prům. 32 až 100 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4254 (254254) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4260 (254260) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana prům. 8 až 100 mm. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4261 (254261) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4262 (254262) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4263 (254263) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4264 (254264) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4265 (254265) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Zmetková strana prům. 8 až 100 mm. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4266 (254266) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4267 (254267) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4300 (254300) - leden 1961

Závitová měřidla. Přehled mezních závitových kalibrů. Závit pancéřový a Edisonův

65 Kč

ČSN 25 4340 (254340) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4341 (254341) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4342 (254342) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4345 (254345) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Dobrá strana. Pancéřový závit

32 Kč

ČSN 25 4346 (254346) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

32 Kč

ČSN 25 4347 (254347) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4348 (254348) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4349 (254349) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4350 (254350) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana. Pancéřový závit

32 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0143 (640143) - leden 1961

Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti

65 Kč