ČSN (normy i změny) z ledna 1961

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4005 (014005) - leden 1961

Drsnost povrchu závitů

65 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1010 (021010) - leden 1961

Výchozí materiál pro šrouby a matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, Ze 3.82t, opr. 6.82

129 Kč

ČSN 02 1491 (021491) - leden 1961

Pojistné matice dvoudílné

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.68, Zb 3.81t, Zc 8.86

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2003 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4200-1 (254200) - leden 1961

Závitová měřidla. Přehled mezních závitových kalibrů. Závit oblý a lichoběžníkový

65 Kč

ČSN 25 4250 (254250) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné prům. 8 až 30 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4251 (254251) - leden 1961

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou prům. 32 až 100 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4252 (254252) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4253 (254253) - leden 1961

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou prům. 32 až 100 mm. Oblý závit

32 Kč

ČSN 25 4254 (254254) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4260 (254260) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana prům. 8 až 100 mm. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4261 (254261) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4262 (254262) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4263 (254263) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4264 (254264) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4265 (254265) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Zmetková strana prům. 8 až 100 mm. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4266 (254266) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4267 (254267) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Oblý závit

65 Kč

ČSN 25 4300 (254300) - leden 1961

Závitová měřidla. Přehled mezních závitových kalibrů. Závit pancéřový a Edisonův

65 Kč

ČSN 25 4340 (254340) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4341 (254341) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4342 (254342) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4345 (254345) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky. Dobrá strana. Pancéřový závit

32 Kč

ČSN 25 4346 (254346) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

32 Kč

ČSN 25 4347 (254347) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4348 (254348) - leden 1961

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4349 (254349) - leden 1961

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Pancéřový závit

65 Kč

ČSN 25 4350 (254350) - leden 1961

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana. Pancéřový závit

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 3085 (343085) - leden 1961

Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.13t

Norma byla zrušena k 1. lednu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 9736 (359736) - leden 1961

Zkoušečky na vysoké a velmi vysoké napětí

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0008 (360008) - leden 1961

Oslnění, jeho hodnocení a zábrana

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2004 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0640 (370640) - leden 1961

Mechanické spojování vodičů. Spojování holých hliníkových a měděných plochých vodičů šrouby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.62, Zb 11.67t, Z3 6.97t

Norma byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN 50 0318 (500318) - leden 1961

Zkoušení papíru. Stanovení neprůsvitnosti papíru (Opacita)

Norma byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 50 0321 (500321) - leden 1961

Zkoušení papíru. Stanovení propustnosti papíru pro vzduch

Norma byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 50 0356 (500356) - leden 1961

Zkoušení papíru. Stanovení tuhosti papíru a kartónu

Norma byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 0143 (640143) - leden 1961

Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti

65 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6245 (656245) - leden 1961

Minerálne oleje a mazacie tuky. Odparivosť minerálnych olejov a mazacích tukov

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6328 (656328) - leden 1961

Mazací tuky. Mikropenetrační zkouška

Norma byla zrušena k 1. únoru 2003 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 4111 (734111) - leden 1961

Vysoké komíny železobetonové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.74t

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 8101 (808101) - leden 1961

Tvarové filtrační textilní výrobky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.68t, Zb 2.86

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.