ČSN (normy i změny) ze září 1960

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 3676 (023676) - září 1960

Vodicí kroužky pro ložisková tělesa

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

04 Slévárenství

ČSN 04 2305 (042305) - září 1960

Slévárenské zařízení. Modelové desky kovové žebrované pravoúhlé. Konstrukční prvky

Norma byla zrušena k 1. květnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 3110 (193110) - září 1960

Dalekohledy hranolové

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 19 8210 (198210) - září 1960

Kinematografie film 16 mm. Snímaný obraz pro poměr stran 1:1,33

Norma byla zrušena k 1. březnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 19 8211 (198211) - září 1960

Kinematografie film 16 mm. Promítaný obraz pro poměr stran 1:1,33

Norma byla zrušena k 1. březnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 19 8410 (198410) - září 1960

Kinematografie film 35 mm. Snímaný obraz pro poměr stran 1:1,37

Norma byla zrušena k 1. březnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 19 8411 (198411) - září 1960

Kinematografie filmu 35 mm. Promítaný obraz pro poměr stran 1:1,37

Norma byla zrušena k 1. březnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0178 (370178) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Panelové izolační vývodky

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0201 (370201) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Jednostranné jednoduché kovové příchytky pro plášťové trubky

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0202 (370202) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Oboustranné jednoduché kovové příchytky pro plášťové trubky

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0203 (370203) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Dvojité kovové příchytky pro plášťové trubky

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0204 (370204) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Trojité kovové příchytky pro plášťové trubky

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0207 (370207) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Oboustranné jednoduché kovové příchytky pro pancéřové trubky

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0208 (370208) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Dvojité kovové příchytky pro pancéřové trubky

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0211 (370211) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Jednostranné jednoduché kovové příchytky pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0212 (370212) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Oboustranné jednoduché kovové příchytky pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0215 (370215) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Jednoduché závěsy pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0216 (370216) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Dvojité závěsy pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0217 (370217) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Trojité závěsy pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0222 (370222) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Závěsné třmeny

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0224 (370224) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Nosná lišta pro vnitřní elektrická vedení a zařízení

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0233 (370233) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Jednostranné distanční izolační příchytky pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0238 (370238) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Porcelánové řadové příchytky pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0239 (370239) - září 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Jednoduché izolační závěsy pro chráněné vodiče

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 5523 (385523) - září 1960

Rozbor topných plynů přístrojem ORSAT

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0358 (420358) - září 1960

Zkoušení kovů. Zkouška tvrdosti podle Brinella při teplotách do 400 °C

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 6460 (426460) - září 1960

Ocelový drát za studena tažený, kruhového průřezu, zušlechtěný pro mykací povlaky

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 6019 (466019) - září 1960

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace k ochraně zvířat a ke zdolání nákaz zvířat

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN 50 3512 (503512) - září 1960

Lesklá lepenka obyčejná

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 8350 (568350) - září 1960

Tekuté ovoce a tekutá zelenina. Společná ustanovení

Norma byla zrušena k 1. dubnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8510 (668510) - září 1960

Zkoušky lepených spojů (kov s kovem). Pevnost lepených spojů ve smyku při zatěžování v tahu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1997 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 66 8511 (668511) - září 1960

Zkoušky lepených spojů (kov s kovem). Zkouška lámavosti lepených spojů

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3069 (673069) - září 1960

Nátěrové hmoty. Stanovení čísla odpařivosti rozpouštědel a ředidel

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 6130 (686130) - září 1960

Čisté chemikálie a činidla. Cyklopentanon

Norma byla zrušena k 1. lednu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 5213 (705213) - září 1960

Obalové sklo farmaceutické. Lahvičky z neutrálních trubic

Norma byla zrušena k 1. dubnu 1997 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7235 (727235) - září 1960

Mikalexové desky 01

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

86 Zdravotnictví

ČSN 86 6215 (866215) - září 1960

Léčivé drogy. Květ vřesu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.