ČSN (normy i změny) z října 1952

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4035 (014035) - říjen 1952

Pancéřový závit

65 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1115 (021115) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s čípkem

32 Kč

ČSN 02 1116 (021116) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s hrotem

32 Kč

ČSN 02 2014 (022014) - říjen 1952

Mazání čepů, připojovací rozměry

32 Kč

ČSN 02 2100 (022100) - říjen 1952

Čepy a kolíky. Přehled

32 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 4000 (244000) - říjen 1952

Ruční upínání obrobků. Část II: Přehled

65 Kč