ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) Zrušená norma

Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This Technical Specification comes as a complement to the technical requirements expressed in CEN/TS 16794-1, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443, for ensuring contactless communication interoperability between contactless fare management system terminals and contactless fare media hosting a transport ticketing application.
This test plan lists all the test conditions to be performed on a contactless reader or a contactless fare media in order to ensure that all the requirements specified in CEN/TS 16794-1 are met for the device under test.
This Technical Specification is then applicable to:
- any contactless fare management system terminals acting as a PCD contactless reader based on ISO/IEC 14443-series standards;
- any contactless fare media acting as a PICC contactless object based on ISO/IEC 14443-series standards.
This test plan applies solely to the contactless communication layers described in parts 1 to 4 of the ISO/IEC 14443- series of standards. Application-to-application exchanges executed once contactless communication has been established at RF level fall outside the scope of this test plan. However, a transport ticketing application will need to be used so as to make end-to-end transactions during tests on the RF communication layer.
This test plan does not duplicate the contents of ISO/IEC 14443- series or ISO/IEC 10373-6 standards. It makes reference to the ISO/IEC 10373-6 applicable tests methods, specifies the test conditions to be used and describes the additional specific test conditions that may be run.
The list of test conditions applicable to the device under test will be conditioned by the Information Conformance Statement (ICS) declaration made by the device manufacturer. For each test case, the test conditions are clearly specified in order to determine the pertinence to run or not the test case in accordance with the device capabilities or in accordance with the device manufacturer's choice.
In order to facilitate the test report issuance, a test report template is included in Annex A of the present test plan.
Although the present test plan aims at becoming the primary basis for certification of contactless communication protocol between contactless reader and contactless object, it does not describe any certification or qualification processes as such processes should be defined between local or global transit industry stakeholders and not within this CEN work group.

Označení ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238)
Katalogové číslo 98622
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963986227
Norma byla zrušena k 1. 3. 2018
a nahrazena ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238)
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443