ČSN EN 442-2 (061100) Aktuální vydání

Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

ČSN EN 442-2 Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 442-2 je českou verzí evropské normy EN 442-2:2014. Jsou zde stanoveny postupy pro zjišťování jmenovitých tepelných výkonů a dalších charakteristik otopných těles, pracujících s teplonosnou látkou vodou nebo párou o teplotách nižších než 120 °C se vzdáleným zdrojem tepla, která jsou určena k trvalému zabudování do otopných soustav v budovách. Norma určuje příslušná laboratorní zařízení a zkušební postupy, přípustné tolerance a kritéria pro výběr zkušebních vzorků a pro ověřování shody mezi běžnou výrobou a zkušebními vzorky podrobenými úvodní zkoušce. Rovněž jsou uvedeny požadavky na podklady, které musí výrobce poskytnout, aby bylo zajištěno správné používání jeho výrobků. Norma nově zahrnuje trubková otopná tělesa, popisuje různé povrchové úpravy a obsahuje nové normativní přílohy. Tato norma neplatí pro podlahové konvektory a pro otopná tělesa a konvektory s ventilátorem a pro nezávislé lokální spotřebiče určené k vytápění.

Označení ČSN EN 442-2 (061100)
Katalogové číslo 97820
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963978208
Tato norma nahradila ČSN EN 442-2 (061100) z ledna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 442-1 ed. 2 (061100)
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky