ČSN EN 1789 +A2 (842110) Zrušená norma

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

ČSN EN 1789 +A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1789+A2

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, metody zkoušení, vlastnosti a vybavení silničních ambulancí používaných na přepravu a ošetřování pacientů. Obsahuje požadavky na oddělený prostor pro pacienty.
Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na schvalování a registraci vozidel a výcvik personálu, což je v pravomoci zemí, v nichž jsou ambulance registrovány.
Tato evropská norma je použitelná pro silniční ambulance schopné převozu nejméně jedné osoby na nosítkách.
Požadavky jsou specifikovány pro kategorie silničních ambulancí založených na vzestupné řadě úrovně ošetření, které může být poskytnuto. Jsou to ambulance pro přepravu pacientů (typy A1, A2), ambulance záchranné služby (typ B) a mobilní jednotky intenzivní péče (typ C).
Tato evropská norma uvádí všeobecné požadavky na zdravotnické prostředky převážené v silničních ambulancích a používané v těchto ambulancích a mimo nemocnice a kliniky v situacích, kdy se okolní podmínky mohou od obvyklých vnitřních podmínek lišit.

Označení ČSN EN 1789 +A2 (842110)
Katalogové číslo 97214
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963972145
Norma byla zrušena k 1. 4. 2021
a nahrazena ČSN EN 1789 (842110)
Tato norma nahradila ČSN EN 1789 +A1 (842110) z srpna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo