ČSN ISO 18431-3 (011466)

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy

ČSN ISO 18431-3 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN ISO 18431 stanovuje metody digitálního výpočtu časově-frekvenční analýzy daného vzorkovaného měření fyzikální technické veličiny, jako je zrychlení, síla nebo výchylka za určitý časový interval. Jsou uvedeny některé matematické formulace časově-frekvenčních transformací spolu s požadavky a doporučeními na záznam parametrů.
Data mohou být získána experimentálně z měření mechanické konstrukce nebo mohou být získána numerickou simulací mechanické konstrukce. Tato kategorie dat je velmi široká, protože existuje mnoho druhů mechanických konstrukcí, například mikroskopické nástroje, hudební nástroje, automobily, výrobní stroje, budovy a stavební konstrukce. Data mohou určit odezvu strojů nebo člověka na vibrace a rázy.

Označení ČSN ISO 18431-3 (011466)
Katalogové číslo 96338
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963963389
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 18431-1 (011466)
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod

ČSN ISO 18431-2 (011466)
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací

ČSN ISO 18431-4 (011466)
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy