ČSN 06 0310 (060310) Aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru. Tato norma navazuje na normu ČSN EN 14336. Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12828.
Tato norma neplatí pro zařízení, která ke dni vyhlášení její účinnosti jsou rozpracována do úrovně dokončeného konečného projektového řešení (prováděcího projektu). U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně do technické zprávy včleněn doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích je nutno upravit zařízení podle této normy.

Označení ČSN 06 0310 (060310)
Katalogové číslo 95777
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963957777
Změny a opravy Z2 9.17t
Tato norma nahradila ČSN 06 0310 (060310) z září 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 14336 (060812)
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav

ČSN EN 12170 (060810)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 03 10
  • ČSN 060310
  • ČSN 06 03 10 : 2014
  • ČSN 060310:2014
  • ČSN 06 0310:2014
foo