ČSN EN 15011 +A1 (270210) Zrušená norma

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

ČSN EN 15011 +A1 Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15011+A1

Tato evropská norma platí pro mostové a portálové jeřáby pojíždějící na kolech po kolejnicích, jeřábových drahách nebo po ploše jízdní dráhy a pro portálové jeřáby bez kol namontované v pevné poloze.".
Tato evropská norma stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se mostových a portálových jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).
Tato evropská norma nezahrnuje požadavky pro zdvihání osob.
V této evropské normě nejsou zahrnuta zvláštní nebezpečí od výbušného prostředí, ionizačního záření a od provozu v elektromagnetickém poli mimo rozsah stanovený v EN 61000-6-2.
Tato evropská norma platí pro mostové a portálové jeřáby, které byly vyrobeny po datu vydání normy jako EN.

Označení ČSN EN 15011 +A1 (270210)
Katalogové číslo 95775
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963957753
Norma byla zrušena k 1. 7. 2021
a nahrazena ČSN EN 15011 (270210)
Tato norma nahradila ČSN EN 15011 (270210) z července 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo