1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) Zrušená norma

Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je vhodná k prokázání způsobilosti výrobce nebo subdodavatele vyrábět svařované konstrukce, které splňují odpovídající požadavky na jakost, pokud se na ně vztahuje jeden nebo více následujících bodů:
- smlouva mezi zúčastněnými stranami;
- výrobková norma;
- obecně platný požadavek.
Požadavky obsažené v této normě mohou být převzaty plně nebo zčásti, pokud nejsou pro daný výrobek zcela použitelné. Představují pružný systém pro řízení svařování v následujících případech:
Případ 1 - Stanovení specifických požadavků na odporové svařování ve smlouvách, které požadují na výrobci nebo subdodavateli systém zabezpečení jakosti v rozsahu odpovídajícím ISO 9001.
Případ 2 - Stanovení specifických požadavků na odporové svařování ve smlouvách, které požadují na výrobci nebo subdodavateli jiný systém zabezpečení jakosti než uvádějí normy ISO 9001.
Případ 3 - Stanovení specifických požadavků na odporové svařování jako návod pro výrobce nebo subdodavatele k vývoji vlastního systému zabezpečení jakosti.
Případ 4 - Stanovení specifických požadavků pro odkazy v příslušných normách, ve kterých je odporové svařování částí jejich požadavků, nebo ve smlouvě mezi zúčast-něnými stranami. V takových případech může být však vhodnější použití normy EN ISO 14554-2.
Jako všeobecná směrnice pro volbu a použití se aplikuje ISO 3834-1 s výjimkou přílohy B a se zřetelem na to, že pro odporové svařování jsou stanoveny jen vyšší a základní požadavky na jakost. Pro odporové svařování platí příloha A této normy.

Označení ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Katalogové číslo 95752
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963957524
Norma byla zrušena k 1. 12. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14554-1 (050332) z března 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14554-2 (050332)
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost