ČSN EN ISO 28881 (200721) Aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje

ČSN EN ISO 28881 Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření, použitelná na zařízení a systémy EDM, jako jsou
ručně řízené EDM hloubení nebo EDM vrtací stroje,
číslicově řízené EDM hloubení nebo EDM vrtací stroje, a
číslicově řízené EDM drátové řezačky,
které jsou určeny pro osoby zabývající se konstrukcí, stavbou, instalací a/nebo dodávkou takových zařízení. Tato mezinárodní norma také obsahuje informace, které mají být poskytnuty výrobcem uživateli.
Tato mezinárodní norma není použitelná pro obloukové vyjiskřování a zařízení pro elektro-chemické obrábění.
Tato mezinárodní norma bere v úvahu předpoklady pro zamýšlené použití stejně tak jako rozumně předvídatelné chybné používání, v běžném dílenském prostředí a nevýbušných atmosférách, včetně dopravy, instalace, seřízení, údržbě, opravách a demontáži pro odstranění nebo likvidaci zařízení a systémů EDM.
Tato mezinárodní norma je také použitelná na pomocná zařízení nezbytná pro obrábění EDM.
Tato mezinárodní norma pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích nebo nebezpečných událostech vztahujících se k zařízením a systémům EDM, kde jsou používány tak, jak je zamýšleno a za podmínek rozumně předvídatelného chybného použití, které je předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4).
Tato mezinárodní norma je použitelná pro stroje vyrobené po datu publikování této mezinárodní normy.

Označení ČSN EN ISO 28881 (200721)
Katalogové číslo 95438
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2014
Datum účinnosti 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963954387
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 28881 (200721) z února 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)