ČSN 75 0905 (750905) Aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví podmínky pro zkoušení a kritéria vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van, žlabů a ostatních nádrží (dále jen nádrží), pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací a technickými právními předpisy, nebo rozhodnutím příslušného úřadu.
Nádrže, u kterých je nutno zajistit vodotěsnost, se navrhují s ohledem na požadovanou míru vodotěsnosti. Nejvyšší míra vodotěsnosti má být požadována u nádrží pro pitnou vodu a pro kapaliny se závadnými látkami.
Norma neplatí pro zkoušení malých objektů na stokách a kanalizačních přípojkách3), které se zkouší podle ČSN EN 1610 nebo ČSN 75 6909, pro zkoušení tlakových nádrží, které jsou zkoušeny podle ČSN 69 0012, pro zkoušení nádrží na ropné látky, které jsou zkoušeny podle ČSN 75 3415, pro zkoušení malých vodních nádrží podle ČSN 75 2410 (např. protipožárních, dešťových, dočišťovacích biologických), ani vodních nádrží a zdrží na tocích (včetně bočních, přečerpávacích apod.).
Ustanovení této normy je možné po dohodě použít i při zkoušení vodotěsnosti jiných objektů, než vodárenských a kanalizačních nádrží, pokud pro jejich zkoušení neplatí jiná norma nebo závazný předpis, např. suterénů pozemních staveb charakteru bílých van, nádrží v zemědělství, havarijních a záchytných jímek a nádrží apod.

Označení ČSN 75 0905 (750905)
Katalogové číslo 95126
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963951263
Tato norma nahradila ČSN 75 0905 (750905) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 6081 (756081)
Žumpy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 09 05
  • ČSN 750905
  • ČSN 75 09 05 : 2014
  • ČSN 750905:2014
  • ČSN 75 0905:2014
foo