ČSN EN 15218 (143000) Aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

ČSN EN 15218 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky pro hodnocení výkonu klimatizátorů vzduchu a jednotek pro chlazení kapalin s elektricky poháněnými kompresory a s odpařovacími kondenzátory používanými pro chlazení prostoru. Odpařovací kondenzátor je chlazen vzduchem a odpařováním přídavné z vnějšku přiváděné vody. Tato přídavná voda je přiváděna specifickým okruhem dodávky vody nebo z vodní nádrže.
Tato evropská norma neplatí pro klimatizátory typu vzduch/vzduch a vzduch/voda s kondenzátorem chlazeným vzduchem a s odpařováním kondenzované vody na jejich výparníku.
Tato evropská norma platí pro jednotky vybavené vodní nádrží nebo okruhem kontinuální dodávky vody, které také mohou pracovat bez přívodu vody. Avšak tato norma se týká pouze zkoušení jednotek s přívodem vody.
Tato evropská norma platí pro jednotky vyráběné firmami, kdy jednotky mohou být připojeny na vzduchovody.
Tato evropská norma platí pro jednotky vyráběné firmami, kdy jednotky mají buď stabilní výkon nebo je výkon proměnlivý pomocí jakýchkoliv prostředků.
V této evropské normě jsou zahrnuty úplné jednotky a systémy split s jedním nebo více okruhy.
Jsou-li jednotky složeny z několika částí, platí tato evropská norma pouze na ty části, které jsou navrženy a dodány jako ucelené jednotky.
Jednotky s odpařovacím kondenzátorem, které mohou také pracovat v režimu ohřívání, musí mít svůj výkon určen podle tohoto režimu podle EN 14511.
Zařízení používaná pro chlazení průmyslových procesů nejsou zahrnuta v předmětu této normy.
Tato evropská norma specifikuje podmínky, pro které musí být výkonové údaje deklarovány pro shodu s nařízením na ekodesign 206/2012 a nařízením o energetických štítcích 626/2011 na klimatizátory vzduchu s odpařovacími kondenzátory v režimu chlazení.

Označení ČSN EN 15218 (143000)
Katalogové číslo 95078
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963950785
Tato norma nahradila ČSN EN 15218 (143000) z ledna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)