ČSN EN 15544 (061235) Aktuální vydání

Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování

ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje ustanovení pro dimenzování individuálně stavěných kachlových/omítnutých kamen na základě potřebného tepelného výkonu, jak byl udán výrobcem. Přitom se jedná o řemeslně individuálně stavěná kachlová/omítnutá kamna. Tuto normu je třeba aplikovat na dřívím vytápěná kachlová kamna s jednorázovým naložením paliva s maximálními množstvími paliva mezi 10 kg a 40 kg a dobou akumulace (jmenovitá doba vyhřívání) od 8 hodin do 24 hodin.
Tato norma platí pro individuálně stavěná kachlová/omítnutá kamna s šamotovou vyzdívkou s hrubou měrnou hmotností mezi 1,750 kg/m3 a 2,200 kg/m3, otevřenou porézností od 18 objemových % do 33 objemových % a s tepelnou vodivostí v rozsahu teplot od 20 °C do 400 °C mezi 0,65 W/mK a 0,90 W/mK.
Tato norma platí pro kachlová/omítnutá kamna s bočním přívodem spalovacího vzduchu do spalovacího prostoru o vstupní rychlosti od 2m/s do 4 m/s, přičemž výška nejhlubšího otvoru je minimálně 5 cm nad dnem topeniště.
Tato norma neplatí pro kombinace s vodními výměníky tepla pro ústřední topení nebo jiné vestavby odvádějící teplo, jako kamnovec, skla větší než 1/6 vnitřní plochy spalovacího prostoru a podobně, a neplatí pro kombinaci s topnými vložkami/krbovými vložkami podle EN 13229. Tato norma dále neplatí pro sériově předem zhotovená popř. částečně předem zhotovená samostatná akumulační topeniště podle EN 15250.

Označení ČSN EN 15544 (061235)
Katalogové číslo 93425
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2013
Datum účinnosti 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963934259
Tato norma nahradila ČSN EN 15544 (061235) z srpna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4231 (734231)
Kamna - Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 (734232)
Sporáky - Individuálně stavěné sporáky

ČSN 73 4230 (734230)
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm