ČSN EN 50379-2 ed. 2 (378390) Aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

ČSN EN 50379-2 ed. 2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně dostupná paliva v souladu s metrologickými specifikacemi.
Tato zařízení se mohou skládat z různých funkčních modulů, které mohou být zkoušeny samostatně, zda splňují tuto normu a mohou být kombinovány různým způsobem podle různého použití. Část 1 EN50379 uvádí obecné požadavky a je doplněna požadavky uvedenými v EN 50379-2 a/nebo EN 50379-3.
Norma stanoví funkční požadavky pro přenosná epizodicky pracující zařízení konstruovaná pro provádění měření specifických parametrů kouřových plynů, jako je koncentrace plynných složek, teploty a/nebo tlaku, která jsou používaná pro zkoušení shody s národními předpisy pro výše uvedená topná zařízení.
Norma neplatí pro trvalé emise, bezpečnostní monitorování a hlídání, a použití na plavidlech mezinárodních dopravních linek.

Označení ČSN EN 50379-2 ed. 2 (378390)
Katalogové číslo 92112
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963921129
Tato norma nahradila ČSN EN 50379-2 (378390) z února 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50379-1 ed. 2 (378390)
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

ČSN EN 50379-3 ed. 2 (378390)
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení