ČSN EN 50536 (357607)

Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti

ČSN EN 50536 Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 505 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví základní požadavky na snímače a sítě sbírající přesná data o příslušných parametrech informujících v reálném čase o dráze blesku a jeho rozsahu. Popisuje uplatnění dat sebraných těmito snímači a sítěmi ve formě varování a dat historie bouřek.
Tato evropská norma platí pro použití informací ze systémů pro zjišťování bouřkové činnosti (což jsou systémy nebo zařízení, které poskytují informace v reálném čase) a zjišťování atmosférických elektrických aktivit, aby ty se mohly sledovat za účelem preventivních opatření.
Rozsah platnosti tohoto dokumentu poskytuje:
- všeobecný popis dostupných systémů pro varování před blesky a nebezpečím elektrizace při bouři;
- klasifikaci přístrojů pro detekci bouří a jejich vlastnosti;
- pokyny pro metody vyhlašování poplachu;
- postup pro určení nezbytnosti informace o bouřce;
- některé příklady možných preventivních opatření (pouze pro informaci).
Ne zcela vyčerpávající přehled činností, na něž by se mohla tato evropská norma vztahovat, je uveden níže:
- lidé na otevřených prostranstvích: pracovníci údržby, dělníci, ti, kteří sportují nebo provozují jiné činnosti na otevřených prostranstvích, události s hromadnou účastí, zemědělské práce, farmaření a rybaření;
- větrné farmy, rozsáhlé fotovoltaické elektrárny, elektrická silová vedení atd.;
- pracovníci zdravotní a bezpečnostní prevence;
- citlivá zabezpečovací zařízení: systémy výpočetní techniky, elektrické nebo elektronické systémy, systémy pro případ nouze, bezpečnostní hlásiče;
- ochrana před ztrátami v provozních a výrobních procesech;
- ochrana před vážnými nehodami s vlivem nebezpečných látek (např. hořlavých, radioaktivních, toxických a výbušných);
- ochrana v určených vnějších vlivech nebo činnostech, v nichž je zvláštní nebezpečí elektrostatických výbojů (např. provozování kosmických a leteckých dopravních prostředků);
- provozy, v nichž je třeba garantovat kontinuitu základních služeb (např. telekomunikací, výroby, přenosu a distribuce elektřiny, zdravotnických a pohotovostních služeb);
- infrastruktura: přístavy, letiště, železnice, silnice a lanovky;
- civilní obrana životního prostředí: před požáry porostů, sesuvy půdy a záplavami;
- řízení provozu (např. leteckého) nebo rozsáhlých sítí (např. silových a telekomunikačních sítí) může mít rovněž z včasné detekce bouřek prospěch.
Z rozsahu platnosti této evropské normy jsou vyňaty následující aspekty:
a) ochrana před bleskem, která je pokryta příslušnými evropskými a národními normami a předpisy;
b) ostatní jevy vztahující se k bouřkám, jako jsou déšť, krupobití, vítr atd.;
c) satelitní a radarové detekční techniky;
d) tato evropská norma se netýká jakýchkoliv podrobností o preventivních činnostech proti nebezpečí elektrizace způsobenému bleskem a/nebo bouřkou.

Označení ČSN EN 50536 (357607)
Katalogové číslo 89934
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2012
Datum účinnosti 1. 3. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963899343
Změny a opravy A1 7.13t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)