ČSN EN 15841 (835630)

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici

ČSN EN 15841 Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí tři metody pro stanovení depozice arsenu (As), kadmia (Cd), niklu (Ni) uvedené v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě venkovního ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a navazujících směrnic. Norma stanoví výkonové požadavky, které musí dané metody splňovat pro zajištění cílů kvality požadovaných v těchto směrnicích. Tyto charakteristiky metody byly určeny na základě terénních srovnávacích a validačních zkoušek prováděných na různých místech v Evropě.
Norma stanoví postupy pro odběr vzorků čisté mokré depozice a vzorků mokré depozice s částí suché depozice As, Cd, Ni a Pb, postupy úpravy vzorků a analýzy metodami atomové absorpční spektrometrie využívající grafitové kyvety (GF-AAS) nebo spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s hmotově spektrometrickým detektorem (ICP-MS). Uvedené metody jsou vhodné pro měření depozice ve venkovských a odlehlých oblastech, v průmyslových a sídelních oblastech. Postupy uvedené v normě byly validovány pro rozsahy stanovitelnosti 0,05 _g/m2 den až 2 _g/(m2.den) (As), 0,01 _g/(m2.den) až 1 _g/(m2.den) (Cd), 0,05 _g/(m2.den) až 25 _g/(m2.den) (Ni) a 0,1 _g/(m2.den) až 65 _g/(m2.den) (Pb).
Obsáhlá přílohová část obsahuje standardní operační postupy odběru vzorku, odhad nejistoty měření použité metody, přehled zdrojů nejistoty a vztah k základním požadavkům směrnic EU.
Norma je doplněna četnými literárními odkazy.

Označení ČSN EN 15841 (835630)
Katalogové číslo 86022
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963860220
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo