ČSN OHSAS 18002 (010802) Zrušená norma

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

ČSN OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je určena jako podpora porozumění při implementaci požadavků na systémy managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci stanovené normou ČSN OHSAS 18001:2007.
Tato norma cituje specifické požadavky OHSAS 18001 a doprovází je specifickými návody pro jejich praktickou aplikaci. Vysvětluje základní principy OHSAS 18001a popisuje záměr, typické vstupy, procesy a typické výstupy pro každý požadavek OHSAS 18001.
Tato norma nestanoví žádné další požadavky k těm, které specifikuje OHSAS 18001, ani neurčuje povinný postup implementace OHSAS 18001.

Označení ČSN OHSAS 18002 (010802)
Katalogové číslo 83805
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 102 stran formátu A4
EAN kód 8590963838052
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 45001 (010801)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo