ČSN ISO 19092 (979123)

Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti

ČSN ISO 19092 Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje adekvátní kontroly a vhodné postupy při použití biometriky jako mecha-nismu autentizace pro bezpečný vzdálený elektronický přístup nebo lokální řízení fyzického pří-stupu ve finančním odvětví.
Stanovuje biometrickou technologii jako nástroj k posílení infrastruktury veřejných klíčů (PKI) pro vyšší autentizaci poskytnutím silnějších metod jakož i multifaktorové autentizace. Navíc umožňuje ujištění, že entita chystající se generovat digitální podpis je ve skutečnosti osoba s au-torizovaným přístupem k privátnímu klíči.
Techniky specifikované v této mezinárodní normě jsou vytvořeny k zajištění integrity a důvěr-nosti biometrických informací a k poskytnutí autentizace.
Tato mezinárodní norma popisuje strukturu bezpečnosti při používání biometriky pro autentiza-ci jednotlivců ve finančních službách. Zavádí typy biometrických technologií a řeší problémy týkající se jejich aplikací. Tato norma také popisuje architektury pro implementaci, specifikuje minimální bezpečnostní požadavky pro efektivní management a poskytuje kontrolní cíle a dopo-ručení vhodná pro použití odbornými pracovníky. Tato mezinárodní norma poskytuje závazné prostředky, pomocí kterých mohou být biometrické informace zašifrovány k zajištění důvěrnosti dat nebo pro jiné účely.

Označení ČSN ISO 19092 (979123)
Katalogové číslo 82761
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2009
Datum účinnosti 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963827612
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 19 092
  • ČSN ISO 19092:2009
  • ČSN ISO 19 092:2009