ČSN 44 4450 (444450) Aktuální vydání

Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška

ČSN 44 4450 Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže a jejich části a součásti včetně hydraulických stojek a válců, hydraulických ventilů a jejich ovládacích prvků a ovládacích systému, určené pro zajišťování stropů vyuhlených prostorů ve slojích ohrožených důlními otřesy, jsou-li používány tak, jak je určeno jejich výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.
Tato norma platí pro sekce výztuže používané při teplotě okolí od 10 °C do 60 °C.
Tato norma platí pro sekce výztuže, a pro součástí a příslušenství sekce výztuže používané při prognózované energii důlního otřesu větší než 1.104 J.

Označení ČSN 44 4450 (444450)
Katalogové číslo 79041
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2007
Datum účinnosti 1. 10. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963790411
Tato norma nahradila ČSN 44 4450 (444450) z dubna 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 44 50
  • ČSN 444450
  • ČSN 44 44 50 : 2007
  • ČSN 444450:2007
  • ČSN 44 4450:2007