Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 19123 (979842)

Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí

Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 9798 Elektronická výměna geografických dat

ICS: 35.240.70 Aplikace informační technologie ve vědě

Anotace obsahu normy

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Nositeli geografické informace jsou geografická data. Významné zastoupení mají v reálném světě jevy, které nevykazují ostré ohraničení a rozkládají se v prostoru spojitě. Reprezentují je např. zemský reliéf nebo atmosférické srážky. Abstrakce takových jevů jsou podtypem vzhledu jevu a informaci o nich tradičně poskytují rastrová data. Protože však jsou uvedená data jenom jedním z možných podtypů geografických dat zobrazujících vzhledy sledovaných spojitých jevů, zavádí norma ČSN ISO 19123 jejich nadtyp nazvaný pokrytí.
Pokrytí jsou v pojetí této normy zobrazení z prostorové domény do hodnot atributů, kde typy uvažovaných atributů jsou společné pro všechny polohy v dané prostorové doméně, kterou tvoří sbírka bodů v určitém souřadnicovém systému. Předmětná norma popisuje v unifikovaném modelovacím jazyce základní charakteristiky pokrytí a jeho podtypy, jimiž jsou různé mříže, nepravidelná trojúhelníková síť aj. Pokrytí mají široké pole uplatnění v dálkovém průzkumu Země, meteorologii a dalších aplikačních oborech a ČSN ISO 19123 vytváří podmínky pro racionální výměnu jejich datových struktur.

Označení ČSN ISO 19123 (979842)
Katalogové číslo 78087
Cena 570 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 2007
Datum účinnosti 1. 4. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963780870
Změny a opravy Z1 11.07t
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN ISO 19 123
  • ČSN ISO 19123:2007
  • ČSN ISO 19 123:2007