ČSN EN ISO 11807-1 (193002)

Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly

ČSN EN ISO 11807-1 Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Cílem této části ISO 11807 je objasnit termíny tohoto relativně nového odvětví "integrované optiky" a definovat a sjednotit slovník v době, kdy na trh přicházejí první výrobky. Očekává se, že tato část ISO 11807 bude periodicky revidována, aby se přizpůsobila požadavkům zákazníků a dodavatelů výrobků integrované optiky. V dalším období se plánuje doplnění definic z jiných mezinárodních standardů, které se týkají integrované optiky. Některé z definic mají úzkou vazbu na definice z IEC 60050, Mezinárodního elektrotechnického slovníku. Všude, kde to může vést k nedorozumění, mohou být použity termíny integrovaná optika nebo integrovaný optický vlnovod společně s definovaným termínem.

Označení ČSN EN ISO 11807-1 (193002)
Katalogové číslo 74722
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2005
Datum účinnosti 1. 1. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963747224
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11807-2 (193002)
Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci