ČSN EN ISO 15902 (193004) Zrušená norma

Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník

ČSN EN ISO 15902 Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy EN ISO 15902:2005. Definuje základní termíny v oblasti difraktivní optiky pro šíření ve volném prostoru. Difraktivní optikou se rozumí technické optické prostředky založené na difrakci světla. Těmito prostředky jsou zejména difraktivní optické prvky (prvky difraktivní optiky). Jsou to ty optické prvky, které přeměňují (konvertují) vstupní vlnoplochu na předem určenou výstupní vlnoplochu (nebo vlnoplochy) ve volném prostoru prostřednictvím jevu difrakce. Jsou využívány v širokém rozsahu aplikací. V současnosti probíhá příkrý růst ve využití prvků difraktivní optiky, zejména na poli uchovávání optických údajů. Jsou přirozenými součástmi v optických a elektro-optických systémech.
Účelem těchto definic je poskytnout obecně dohodnuté názvosloví, které bude omezovat nejednoznačnost a nedorozumění a tudíž přispívat k rozvoji oboru difraktivní optiky. Jsou také shrnuty do tabulky značky a jednotky měření používané v oboru. Abecední rejstřík usnadňuje hledání termínů.

Označení ČSN EN ISO 15902 (193004)
Katalogové číslo 74572
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2005
Datum účinnosti 1. 12. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963745725
Norma byla zrušena k 1. 8. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 15902 (193004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)