ČSN EN 62061 (332208) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je určena pro konstruktéry strojního zařízení, výrobce řídicích systémů a montážní pracoviště a ostatní pracovníky, kteří se podílejí na specifikaci, návrhu a potvrzení platnosti (validace) SRECS. Stanovuje postupy a požadavky pro dosažení požadované funkce. Tato norma patří do oblasti norem strojního zařízení v rámci IEC 61508. Je určena pro usnadnění specifikace funkce řídicích systémů vztahujících se k bezpečnosti s ohledem na významná nebezpečí spojená se strojem (viz 3.8 z ISO 12100-1).
Tato norma je rámcovou normou z oblasti strojního zařízení týkající se funkční bezpečnosti SRECS strojů. Obsahuje pouze ta hlediska bezpečnostního životního cyklu, která se vztahují k určení bezpečnostních požadavků na základě potvrzení platnosti (validace) bezpečnosti. Uvedené požadavky o bezpečném používání SRECS (Elektrický řídící systém související s bezpečností - Safety-Related Electrical Control System) mohou také sloužit pro další fáze životního cyklu SRECS. Existuje mnoho situací u strojů s použitím SRECS, jako části bezpečnostních opatření, které byly použity pro dosažení snížení rizika. Typickým příkladem je použití ochranného krytu s blokováním, který v případě otevření pro umožnění postupu do nebezpečného prostoru zajistí, aby řídicí systém zamezil vykonávání nebezpečné funkce stroje. Také v automatizaci přispívá elektrický řídicí systém použitý pro dosažení správné funkce stroje k bezpečnosti snížením rizik spojených s nebezpečími vznikajícími přímo v důsledku poruch řídicího systému. Tato norma poskytuje metodiku a požadavky pro:
- stanovení požadované integrity bezpečnosti pro každou řídicí funkci související s bezpečnosti, která má být v rámci SRECS realizována;
- umožnění návrhu SRECS odpovídajícího stanoveným řídícím bezpečnostním funkcím;
- začlenění podsestav vztahujících se k bezpečnosti podle ISO 13849;
- potvrzení platnosti (validace) SRECS.

Tato norma je určena pro použití v rámci soustavného snižování rizika popsaného v ISO 12100-1 a v souvislosti s hodnocením rizika podle zásad popsaných v ISO 14121 (EN 1050). Navržená metodika pro přiřazení úrovně integrity bezpečnosti (SIL) je uvedena v informativní příloze A. Jsou uvedena opatření pro koordinaci funkce SRECS s požadovaným snížením rizika, při respektování pravděpodobnosti a důsledků nahodilých a systémových vad v elektrickém řídicím systému.
25.11.2004

Ing. František Valenta

Označení ČSN EN 62061 (332208)
Katalogové číslo 74550
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 2005
Datum účinnosti 1. 12. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8590963745503
Změny a opravy Oprava 1 10.09t, Oprava 2 4.11t, A1 8.13t, A2 4.16t, Z1 1.22t
Norma byla zrušena k 26. 4. 2024
a nahrazena ČSN EN IEC 62061 ed. 2 (332208)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo