ČSN EN 13617-2 (699117) Zrušená norma

Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

ČSN EN 13617-2 Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument EN 13617-2:2004 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 221 "Dílensky vyráběné kovové nádrže a příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice", jejíž sekretariát je v DIN.
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic.
Vztah této normy k evropským směrnicím je v informačních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí této normy. Dále obsahuje normativní přílohu A (klasifikace parních uzávěrů) a informativní přílohu B (informace o příslušenství na ochranu proti výbuchu).
Tato evropská norma "Benzinové čerpací stanice" sestává ze čtyř částí:
Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek
Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolí
Část 3 : Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur
Část 4 : Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolí

Tato část evropské normy specifikuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek, kterými jsou vybavena měrná čerpadla a výdejní pistole instalované a používané pro výdej kapalných paliv do nádrží motorových vozidel, lodí a lehkých letadel a do přenosných nádob při průtoku do 200 l.min-1.
Věnuje obzvláštní pozornost elektrickým, mechanickým a hydraulickým charakteristikám a elektrickým přístrojům začleněných nebo zamontovaných do bezpečnostních spojek.
Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky vztahující se na vznícení vydávaných kapalných paliv nebo jejich výparů. Tato evropská norma se rovněž věnuje elektrickým a mechanickým nebezpečím.
Zkapalněný topný plyn (LPG) není kapalných palivem ve smyslu této evropské normy.

Označení ČSN EN 13617-2 (699117)
Katalogové číslo 72894
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963728940
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN EN 13617-2 (699117)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13617-1 (699117)
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

ČSN EN 13617-3 (699117)
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

ČSN EN 13617-4 (699117)
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích