ČSN EN 13284-2 (834618) Zrušená norma

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Automatizované měřicí systémy

ČSN EN 13284-2 Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Automatizované měřicí systémy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví pro účely měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, především však pro měření emisí spaloven odpadů, postupy prokazování jakosti potřebné k zajištění toho, aby automatizované měřicí systémy (AMS) instalované k měření obsahu prachu ve spalinách zabezpečily požadované hodnoty nejistoty stanovené legislativou, např. směrnicemi EU, národními nebo jinými právními předpisy. Tato norma určuje požadavky specifické pro měření obsahu prachu a lze ji použít jedině ve spojení s obecným dokumentem prokazování jakosti AMS, kterým je EN 14181. Ke splnění vytčených požadavků stanoví norma ve shodě s EN 14181 tři rozdílné úrovně prokazování jakosti (Quality Assurance Level QAL1, QAL2 a QAL3). Tato kritéria a požadavky slouží k prokazování, že emise prachu ze zařízení splňují emisní limit menší než 50 mg/m3 (standardní podmínky) v odpadním plynu vedeném potrubím.
Této normy lze použít v přímé návaznosti na normovanou referenční metodu (NRM) popsanou v první části této normy. Kalibrace a ověření AMS pro měření obsahu prachu se provádí souběžným měřením referenční manuální gravimetrickou metodou popsanou v první části této normy.

Označení ČSN EN 13284-2 (834618)
Katalogové číslo 72672
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963726724
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN 13284-2 (834617)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13284-1 (834617)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda

ČSN EN 13284-2 (834617)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů