TNI 33 4591-1 (334591) Zrušená norma

Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 1: Návrh EZS

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická informace (dále jen TNI) je určena pro používání spolu s platnou ČSN CLC/TS 50131-7:2004 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7 Pokyny pro aplikace. Byla vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení, která nejsou v ČSN CLC/TS 50131-7:2004 obsažena. ČSN CLC/TS 50131-7:2004 poskytuje návod na řešení etap realizace EZS od návrhu systému až po uvedení do provozu. Řada článků této normy však neposkytuje dostatečně podrobný návod na postup činností v rámci jednotlivých etap. Rovněž logicky neobsahuje odkazy na národní legislativu spojenou s projektováním v investiční výstavbě, projektováním elektrických zařízení, montážemi elektrických a telekomunikačních zařízení a s revizemi elektrických zařízení.

Tato TNI obsahuje tedy informativní doplňující nebo upřesňující ustanovení o možnostech řešení dané problematiky. ČSN CLC/TS 50131-7 pracuje ve svém názvosloví činností spojených se zřizováním Elektrických zabezpečovacích systémů také s pojmy, jako je "bezpečnostní posouzení", "systémový návrh", "zpřesněný systémový návrh" a "výkresová dokumentace" a "rozpis materiálu". Všechny tyto výše uvedené pojmy jsou zahrnuty pod společný pojem "Dokument". V našich podmínkách pod tímto pojmem rozumíme "projektovou dokumentaci" ve smyslu zákona č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů - tedy "Stavebního zákona". Úlohou této TNI je objasnit obsah výše uvedených pojmů, jejich vzájemné vztahy, ale i obecný legislativní rámec této činnosti a kvalifikační předpoklady obvykle požadované při činnostech souvisejících návrhem (projektováním) systémů EZS.

Označení TNI 33 4591-1 (334591)
Katalogové číslo 72493
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963724935
Norma byla zrušena k 1. 8. 2012
a nahrazena TNI 33 4591-1 (334591)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI 33 4591-2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

TNI 33 4591-3 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011