ČSN EN 1092-3 (131170)

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

ČSN EN 1092-3 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument EN 1092-3:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 "Příruby a přírubové spoje", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským Sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy. Další přílohy A, B a C jsou rovněž informativní.
EN 1092 sestává z následujících čtyř částí:
Část 1: Příruby z oceli
Část 2: Příruby z litiny
Část 3: Příruby ze slitin mědi
Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Tato norma je spojená s ISO 7005-3, pokud se týče přírub majících stejné označení PN.Typy přírub a jejich připojovací rozměry jsou identické s přírubami stejných DN a PN uvedených v ISO 7005-3 s výjimkou určitých typů přírub podle této normy, které mohou být pravidelně dodávány s těsnicí lištou.
Připojovací rozměry přírub podle této normy jsou kompatibilní s přírubami označenými PN z jiných materiálů v souladu s ostatními částmi EN 1092.
Tato část evropské normy specifikuje požadavky pro kruhové příruby ze slitin mědi a kroužky ze slitin mědi kombinované s točivými ocelovými plochými přírubami označovanými PN od PN 6 do PN 40 a se jmenovitými světlostmi od DN 10 do DN 1 800 v typech uvedených v tabulce 1 za níž následuje jejich zobrazení.
Tato norma rovněž specifikuje rozměry a tolerance, materiály a k nim přiřazené tlako-teplotní stupně (p/ T), těsnicí plochy přírub a související opracování povrchu, opravy svarů a značení společně s údaji o šroubech, těsněních, používání a instalování a přibližné hmotnosti přírub.
Specifikované příruby, s výjimkou integrálních přírub (typ 21), jsou určeny pro připojování k trubkám z mědi nebo ze slitin mědi v souladu s EN 12449.
Pokud jsou příruby specifikované v této normě požadovány pro použití k trubkám z mědi nebo ze slitin mědi podle EN 1057 v průměrech trubek lišících se od EN 12449, mělo by to být předmětem dohody mezi výrobcem zařízení a výrobcem přírub. Rozměr trubek z mědi nebo ze slitin mědi je označen ve vztahu k vnějšímu průměru v milimetrech. Netěsněné spoje trubek nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN EN 1092-3 (131170)
Katalogové číslo 70289
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2004
Datum účinnosti 1. 8. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963702896
Změny a opravy Oprava 1 5.05t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1092-1 (131170)
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

ČSN EN 1092-2 (131170)
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1092-4 (131170)
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

foo