ČSN EN 13316 (699016)

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil

ČSN EN 13316 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 13316:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 296 "Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží" jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice pro přepravu nebezpečného zboží. Tato norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR.
Tato evropská norma je součástí rozsáhlého normalizačního programu "Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží" zahrnujícího následující normy:
EN 13081 Nástavec pro jímání par a spojka
EN 13082 Armatura pro převádění par
EN 13083 Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem
prEN 13308 Netlakový souměrný patní ventil
prEN 13314 Víko plnicího otvoru
EN 13315 Spojka samospádového vyprazdňování
prEN 13316 Tlakový souměrný patní ventil
prEN 13317 Sestava víka průlezu
WI 296009 Tlakový a vakuový odvzdušňovací otvor
WI 296010 Nouzový pojistný ventil

Tlakový souměrný patní ventil, zvaný rovněž nouzový ventil nebo vnitřní bezpečnostní ventil, předmět této normy, je vnitřní samouzavírací ventil zajišťující v uzavřeném stavu zadržení přepravované nebezpečné substance v nádrži. Dovoluje převádění nebezpečné substance mezi komorou nádrže a jejím výtokovým potrubím, když je ovládán externě. Nedovolí průtok nebezpečné substance ve směru plnění nebo vypouštění, pokud není ovládán externě a zastaví průtok, jestliže je externí ovládání přerušeno nebo vypnuto.
Tato evropská norma platí pro tlakový souměrný patní ventil pro plnění a vyprazdňování spodem a stanoví požadavky na provedení, rozměry a zkoušky nutné pro ověření shody zařízení s touto normou.
Zařízení specifikované v této normě je vhodné pro používání s kapalnými benzinovými produkty a jinými nebezpečnými substancemi 3. třídy podle ADR - Evropské dohody, týkající se mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po silnici (hořlavé látky), jehož tlak par nepřesahuje 110 kPa při 50 °C a benzinu a které není subklasifikováno jako toxické nebo korozivní.

Označení ČSN EN 13316 (699016)
Katalogové číslo 67996
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963679969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)