Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 12619 Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku ve spalinách - Kontinuální metoda využívající plamenového ionizačního detektoru
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 12619 (834742) Zrušená norma

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku ve spalinách - Kontinuální metoda využívající plamenového ionizačního detektoru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 12619 (834742)
Katalogové číslo 58613
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 6. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963586137
Norma byla zrušena k 1. 9. 2013
a nahrazena ČSN EN 12619 (834742)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12619:1999. Evropská norma EN 12619:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví soubor minimálních požadavků na funkci přístrojů využívajících plamenové ionizační detekce spolu s postupy jejich kalibrace a provozu při měření hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku (TOC) v emisích spalovacích procesů stacionárních zdrojů. Tato evropská norma je vhodná pro stanovení nízkých koncentrací celkového plynného organického uhlíku v emisích zařízení jako jsou spalovny domovních odpadů a spalovny nebezpečných odpadů. Použití této normy se nedoporučuje v případě měření procesů využívajících rozpouštědel. Minimální provozní požadavky pro dlouhodobé monitorování emisí jsou uvedeny v příloze A. Je pravděpodobné, že budou následně upraveny dalšími evropskými normami. Metody uvedené touto normou lze použít jako referenční metody nebo po splnění minimálních provozních požadavků pro kontinuální monitorování. Nelze ji použít pro kalibraci automatických měřicích systémů. Princip metody a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Přístroj a plyny a kapitolu 6 - Postup měření. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, normativní Přílohu C a informativní Přílohy D a E. ČSN EN 12619 (83 4742) byla vydána v květnu 2000.