ČSN EN 61660-1 (333025)

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů

ČSN EN 61660-1 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 480 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy s EN 61660-1:1997. Evropská norma EN 61660-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61660-1:1997 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část normy popisuje metodu pro výpočet zkratových proudů v DC (Direct Current = stejnosměrný proud) rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách. Takové soustavy mohou být vybaveny následujícími zařízeními, které mohou být zdroji zkratových proudů: - usměrňovače v třífázovém střídavém můstkovém zapojení pro 50 Hz, - staniční olověné akumulátorové baterie, - vyhlazovací kondenzátory, - DC motory s nezávislým buzením. Tato norma uvažuje pouze usměrňovače v třífázovém střídavém můstkovém zapojení. Jiné typy usměrňovačů nejsou uvažovány. Účelem této normy je stanovení všeobecně použitelné metody výpočtu, která zabezpečí dostatečně přesné výsledky na straně bezpečnosti. Zvláštní metody, přizpůsobené k příslušným podmínkám, mohou být použity, pokud udávají přinejmenším stejnou přesnost. Je nutné rozlišovat mezi dvěma různými hodnotami zkratového proudu: - maximální zkratový proud, který určuje jmenovité hodnoty elektrických zařízení, - minimální zkratový proud, který může být základní hodnotou pro nastavení provozních hodnot ochran a pojistek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Výpočet zkratových proudů a kapitolu 3 - Výpočet celkového zkratového proudu. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61660-1 (33 3025) byla vydána v říjnu 1999.

Označení ČSN EN 61660-1 (333025)
Katalogové číslo 56885
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963568850
Změny a opravy Oprava 1 9.07t, Oprava 2 9.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61660-2 (333025)
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků

ČSN IEC 61660-3 (333025)
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů

foo