ČSN EN 1596 (061456)

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů

ČSN EN 1596 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 675 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1596:1998. Evropská norma EN 1596:1998 má status české technické normy. Tato norma stanoví pro účely přezkoušení typu požadavky na konstrukci, bezpečnostní vlastnosti, metody zkoušení a značení pojízdných a přenosných ohřívačů vzduchu s nucenou konvekcí a přímým ohřevem, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 180 kW (HS), spalujících paliva třetí třídy, které jsou určeny k vytápění prostorů nebytových objektů (dále jen "spotřebiče"). Norma platí pro dále uvedené typy pojízdných a přenosných ohřívačů vzduchu provedení A3 (viz CR 1749 - do června 1999 nezavedena) s nucenou konvekcí a přímým ohřevem, vybavených vestavěnými hořáky, které jsou určeny k použití v prostorech nebytových objektů: a) nízkotlaké spotřebiče provozované při přetlacích nejvýše 50 mbar, spalujících butan a/nebo propan, b) středotlaké spotřebiče provozované při přetlacích vyšších než 50 mbar a nejvýše 4,0 bar, spalujících butan a/nebo propan. Neplatí pro spotřebiče, které jsou určeny k trvalému namontování, nebo pro spotřebiče, které jsou vybaveny hořáky na kapalná paliva. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Třídění, kapitolu 5 - Požadavky na bezpečnost a provedení, kapitolu 6 - Zkušební podmínky a metody a kapitolu 7 - Značení a návody. Norma dále uvádí tabulky, obrázky, informativní Přílohu A, normativní Přílohu B a informativní Přílohu ZA. Za pozornost stojí, jak už bylo zmíněno, informativní Příloha A - Přívod vzduchu a větrání, kde se uvádí: "Dokud nebude přijata evropská norma týkající se přívodu vzduchu a větrání pro tyto typy spotřebičů, mají být přijaty tyto směrnice: a) Musí být doporučen nejmenší rozměr místnosti, a sice na základě jmenovitého tepelného příkonu 100W/m3 prostoru místnosti. V žádném případě nemá být doporučený objem místnosti menší než 100 m3. b) Musí být dodržen nejmenší průřez otvorů pro větrání 25 cm2 na kW jmenovitého tepelného příkonu, rovnoměrně rozdělených mezi horní a spodní úroveň prostoru, nejméně však 250 cm2. Dále stojí za pozornost Příloha ZA se uvádí toto: "Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice 90/396/EHS týkající se spotřebičů na plynná paliva. Upozornění: Na výrobek (výrobky) , který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků směrnice týkající se spotřebičů na plynná paliva. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky výše uvedených směrnic EU a přidružených předpisů ESVO (EFTA)". ČSN EN 1596 (06 1456) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN EN 1596 (061456)
Katalogové číslo 55793
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963557939
Změny a opravy A1 8.04t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)