ČSN EN 60704-2-7 (361008)

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory

ČSN EN 60704-2-7 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 27. 2. 2023. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 60704-2-7:1998. Evropská norma EN 60704-2-7:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60704-2-7:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato Část 2 se má používat spolu s IEC 60704-1, 2. vydání (1997): Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem. Část 1: Všeobecné požadavky. (V ČR ČSN EN 60704-1) Zkušební předpis pro ventilátory stanoví příslušný text Části 1, upravený touto normou. Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60704-1. (V ČR ČSN EN 60704-1.) Pokud určitá kapitola nebo článek z Části 1 není v této Části 2 uveden, platí kapitola nebo článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde kde se v této části uvádí "doplněk" "změna" nebo "nahrazuje se", je třeba podle toho příslušný uvedený požadavek, specifikaci nebo vysvětlující text v Části 1 upravit. Články a obrázky, které doplňují články nebo obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101. Doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB atd. Přílohy označené jako normativní jsou součástí této normy. Přílohy označené jako informativní jsou určeny jen pro informaci. Tento sedmý díl druhé části normy platí pro elektrické ventilátory pro domácnost a podobné použití, určené pro střídavé nebo stejnosměrné napájení. Motor, oběžné kolo a jejich kryt, pokud je použit, tvoří jeden celek. Tyto zvláštní požadavky platí pro: - stolní ventilátory, - stojanové ventilátory, - stropní ventilátory, - větrací ventilátory. Norma neplatí pro: - ventilátory, které jsou součástí ventilačního systému, - ventilátory určené výlučně pro průmyslové účely, - ventilátory, které jsou součástí spotřebiče, ventilátory s přídavnými funkcemi. Norma popisuje určení emise hluku ventilátorů pro domácnost při normální činnosti při nejvyšších otáčkách. Kromě toho mohou být použity jiné otáčky. Požadavky na deklarování hodnot emise hluku nejsou v rozsahu platnosti této normy. Cílem této normy je změřit v místnosti hluk, který je důsledkem činnosti ventilátoru. Jak je to u norem tohoto charakteru obvyklé (viz výše), jsou v jednotlivých kapitolách a článcích uváděny toliko změny oproti ČSN EN 60704-1. Tento sedmý díl druhé části normy uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy. kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Metody měření a akustická prostředí, kapitolu 5 - Vybavení přístroji, kapitolu 6 - Činnost a umístění spotřebičů při zkoušce, kapitolu 7 - Měření hladin akustického tlaku, kapitolu 8 - Výpočet hladin akustického tlaku a akustického výkonu, kapitolu 9 - Zaznamenané údaje a kapitolu 10 - Údaje uváděné v protokolu. Norma dále uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohy B a ZA. ČSN EN 60704-2-7 (36 1008) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN EN 60704-2-7 (361008)
Katalogové číslo 55018
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963550183
Změny a opravy Z1 9.20t
Norma je platná do 27. 2. 2023
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 (361008)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60704-1 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

ČSN EN 60704-2-11 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-11: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro přípravu potravin

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

ČSN EN 60704-2-14 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

ČSN EN 60704-2-3 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

ČSN EN 60704-2-3 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

ČSN EN 60704-2-6 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60704-2-8 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky

ČSN EN 60704-2-9 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů

ČSN EN 60704-3 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

ČSN EN 60704-3 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

ČSN EN IEC 60704-2-16 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou

ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory

ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování