ČSN ISO 1388-3 (660820)

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda

ČSN ISO 1388-3 Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-3:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-3:1981 má status české technické normy. Tato třetí část (ČSN) ISO 1388 specifikuje fotometrickou metodu vhodnou ke stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství v ethanolu pro průmyslové použití. Metoda je vhodná pro výrobky, u kterých je obsah karbonylových sloučenin (vyjádřený jako množství acetaldehydu) 0,00025% až 0,01% (m/m). Princip metody a postup při jejím provádění je popsán. Poměrně stručná norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Chemikálie, kapitolu 4 - Pomůcky, kapitolu 5 - Postup a kapitolu 6 - Vyjádření výsledků. ČSN ISO 1388-3 (66 0820) byla vydána v říjnu 1999. Touto normou se nahrazují články 46 a 47 ČSN 66 0805 z 26.10.1966 a společně s ČSN ISO 1388-1, 2, 4, 5 a 7 až 12 a ČSN 66 0805 z října 1999 ji ruší zcela.

Označení ČSN ISO 1388-3 (660820)
Katalogové číslo 53882
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963538822
Tato norma nahradila ČSN 66 0805 (660805) z března 1967
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1388-1 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 1388-10 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda

ČSN ISO 1388-11 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu

ČSN ISO 1388-12 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času

ČSN ISO 1388-2 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein

ČSN ISO 1388-4 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda

ČSN ISO 1388-5 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda

ČSN ISO 1388-6 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou

ČSN ISO 1388-7 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda

ČSN ISO 1388-8 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

ČSN ISO 1388-9 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění