ČSN ISO 1388-1 (660820)

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 1388-1 Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-1:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-1:1981 má status české technické normy. Tato první část (ČSN) ISO 1388 podává všeobecný návod pro metody zkoušení ethanolu pro průmyslové použití. Specifikuje také metody, které se používají pro stanovení hustoty při 20°C, stanovení suchého zbytku po odpaření na vodní lázni, stanovení obsahu vody a měření barvy. Obecné požadavky na postup při provádění zkoušek je popsán. Velmi stručná norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Odběr vzorků, kapitolu 4 - Stanovení hustoty při 20°C, kapitolu 5 - Stanovení odparku po odpaření na vodní lázni, kapitolu 6 - Stanovení obsahu vody, kapitolu 7 - Měření barvy a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. ČSN ISO 1388-1 (66 0820) byla vydána v říjnu 1999. Touto normou se nahrazují články 8, 13, 18. 20 a 49 ČSN 66 0805 z 26.10.1966 a společně s ČSN ISO 1388-2 až 5 a 7 až 12 a ČSN 66 0805 z října 1999 ji ruší zcela.

Označení ČSN ISO 1388-1 (660820)
Katalogové číslo 53880
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963538808
Tato norma nahradila ČSN 66 0805 (660805) z března 1967
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1388-10 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda

ČSN ISO 1388-11 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu

ČSN ISO 1388-12 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času

ČSN ISO 1388-2 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein

ČSN ISO 1388-3 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda

ČSN ISO 1388-4 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda

ČSN ISO 1388-5 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda

ČSN ISO 1388-6 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou

ČSN ISO 1388-7 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda

ČSN ISO 1388-8 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

ČSN ISO 1388-9 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění