ČSN EN 810 (143018)

Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji

ČSN EN 810 Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 810:1997. Evropská norma EN 810:1997 má status české technické normy. V této evropské normě jsou specifikovány metody pro zkoušení a způsoby uvádění jmenovitých hodnot; v normě jsou specifikovány provozní požadavky a požadavky na značení pro odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory. Tato norma se nevztahuje na jednotky, jejichž ovládání kapacity je plynule nastavitelné. V případě odvlhčovačů sestavených z několika částí se tato norma vztahuje jen na takové odvlhčovače, které jsou navrženy a dodávány jako jeden kompletní blok. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Protokol jmenovitých hodnot, kapitolu 5 - Protokol o zkoušce, kapitolu 6 - Značení, kapitolu 7 - Požadavky, kapitolu 8 - List s technickými údaji. Čl.8.2.3 této kapitoly požaduje uvést i zvukové charakteristiky, a to akustického výkonu podle ENV 12102, který do srpna 1998 v ČR nebyl zaveden) Konečně norma obsahuje kapitolu 9 - Instrukce. Zejména tato poslední kapitola obsahuje specifikaci chladiva a/nebo kapalinových obvodů (čl.9.1.1), požadavky na ovládání a bezpečnost (čl.9.1.2), instrukce pro instalaci (čl.9.2) a instrukce pro údržbu (čl.9.3). Dále norma uvádí též informativní Přílohu A. ČSN EN 810 (14 3018) byla vydána v srpnu 1998.

Označení ČSN EN 810 (143018)
Katalogové číslo 52708
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963527086
Dostupnost skladem (tisk na počkání)