TNI CEN/TR 16829 +AC (378394) Aktuální vydání

Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

TNI CEN/TR 16829+AC

Tato technická zpráva platí pro korečkové elevátory, které mohou dopravovat hořlavé produkty, schopné vytvářet během provozu prostředí s nebezpečím výbuchu prachu uvnitř korečkového elevátoru. Opatření pro hlídání iniciačních zdrojů jsou rovněž platné tam, kde produkt v korečkovém elevátoru vytváří nebezpečí požáru ale nikoliv nebezpečí výbuchu.
Pro účely této zprávy je korečkový elevátor definován jako zařízení pro dopravu sypkých materiálů, která dopravuje materiál v prachové formě nebo jako hrubý produkt jako je obilí, dřevěné třísky nebo šupinky ve vertikálním směru pomocí nepřetržitého pohybu v otevřených korečcích.
Tato technická zpráva stanoví principy a rady pro prevenci proti požáru a výbuchu a ochraně proti výbuchu pro korečkové elevátory.
Prevence je založena na vyloučení účinných iniciačních zdrojů buďto eliminací iniciačních zdrojů nebo detekci iniciačních zdrojů.
Ochrana proti výbuchu je založena na pravidlech pro použití odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu nebo zachycení výbuchu a oddělení výbuchu, speciálně upravených pro korečkové elevátory. Tato specifická pravidla mohou být založena na schválených zkušebních metodách.
Tato evropská technická zpráva neplatí pro produkty, které nevyžadují pro hoření atmosférický kyslík.

Označení TNI CEN/TR 16829 +AC (378394)
Katalogové číslo 509394
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135093946
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 16829 (378394) z června 2018