ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370) Aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50194-2 ed. 2 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato kapitola EN 50194-1 se nahrazuje:
Tato norma stanoví zkušební metody a funkční požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech.
POZNÁMKA 1 - EN 50194-1 platí pro obytné rekreační karavany.
Tato norma definuje zařízení navržená tak, aby zapůsobila při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a/nebo benzínových par a zajistila optickou a akustickou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na uzavírací (vypínací) zařízení a/nebo jiné pomocné zařízení (typ A podle EN 50194-1).
Tato norma neplatí pro detektory toxických plynů, jako je oxid uhelnatý (viz EN 50291).
Zařízení, která splňují tuto normu, se nepovažují za vhodná pro průmyslové nebo komerční instalace, pro které platí EN 60079-29-1.
POZNÁMKA 2 - Zařízení zkoušená podle řady norem EN 60079-29-1 nemusí nezbytně splňovat tuto normu.

Označení ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370)
Katalogové číslo 509240
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135092406
Tato norma nahradila ČSN EN 50194-2 (378370) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50194-1 (378370)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50194-2 (378370)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky