ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 (870026)

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě

ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na globální KPI pro management hospodaření s energií (KPIEM) a jeho podpůrné cílené KPI zabývající se následujícími cíli pro mobilní přístupové sítě širokopásmových instalací:
" spotřeba energie;
" efektivnost úkolů;
" obnovitelná energie.
Tyto požadavky jsou promítnuty do obecných požadavků ETSI EN 305 200-1.
Management hospodaření s energií mobilních přístupových sítí zahrnuje několik nezávislých vrstev. Tento dokument se zabývá výkonností infrastruktur, které podporují obvyklou funkci začleněných zařízení ICT v mobilní přístupové síti (například rozvod elektrické energie, environmentální řízení, zabezpečení a bezpečnost). Tento dokument se nezabývá jinými vrstvami, jako je výkonnost samotného zařízení ICT, výkonnost využití dostupné elektrické energie pro zpracování a vrstvami souvisejícími s dodávanou konečnou službou (například elektrická energie pro zpracování vyžadovaná pro specifikovaný výsledek) nebo překryvnými vrstvami (například spotřeba energie na specifikovaný výsledek).
Vliv na životní prostředí a management hospodaření s různými zdroji energie jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu.
V tomto dokumentu:
" kapitola 4 popisuje energetické parametry pro mobilní přístupové sítě se zahrnutím/vyloučením různých energetických příspěvků;
kapitola 5 stanovuje požadavky na měření, výpočet, klasifikaci a vykazování KPIEM.

Označení ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 (870026)
Katalogové číslo 506524
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135065240
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 305 200-1 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 1: Obecné požadavky

ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT

ČSN ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě

ČSN ETSI EN 305 200-3-1 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM

ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 (870026)
Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě