ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 (870026)

Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě

ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na globální klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) pro management hospodaření s energií (označený KPIEM) a jeho podpůrný cílený KPI pro spotřebu energie zabývající se následujícími cíli pro přístupové sítě kabelových operátorů u širokopásmových instalací:
- spotřeba energie;
- obnovitelná energie.
Tyto požadavky jsou promítnuty do pojmů ETSI EN 305 200-1.
Management hospodaření s energií kabelových přístupových sítí zahrnuje několik nezávislých vrstev. Tento dokument se zabývá výkonností infrastruktur, které podporují obvyklou funkci začleněných zařízení informační a komunikační technologie (ICT) v kabelové přístupové síti (například rozvod elektrické energie, environmentální řízení, zabezpečení a bezpečnost). Tento dokument se nezabývá jinými vrstvami, jako je výkonnost samotného zařízení ICT, výkonnost využití dostupné elektrické energie pro zpracování a vrstvami souvisejícími s dodávanou konečnou službou (například elektrická energie pro zpracování vyžadovaná pro specifikovaný výsledek) nebo překryvnými vrstvami (například konečná energie vyžadovaná pro specifikovaný výsledek).
Vliv na životní prostředí a management hospodaření s různými zdroji energie jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu.
V tomto dokumentu:
- kapitola 4 popisuje energetické parametry pro kabelové přístupové sítě využívající DOCSIS 3.0 a/nebo DOCSIS 3.1 se zahrnutím/vyloučením různých zdrojů energie;
- kapitola 5 stanovuje požadavky na měření, výpočet, klasifikaci a vykazování KPIEP.

Označení ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 (870026)
Katalogové číslo 505838
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135058389
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 305 200-1 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 1: Obecné požadavky

ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT

ČSN ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě

ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě

ČSN ETSI EN 305 200-3-1 V1.1.1 (870026)
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM