ČSN EN IEC 62793 (357605)

Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou

ČSN EN IEC 62793 Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 26. 10. 2023. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje vlastnosti varovných systému před bouřkou a vyhodnocení užitečnosti údajů poskytnutých v reálném čase o blescích a/nebo elektrifikaci bouří k provedení preventivních opatření před bleskem.
Tato norma poskytuje základní požadavky na senzory a sítě sbírající přesná data odpovídajících parametrů poskytujících informaci v reálném čase o poloze a rozsahu blesku. Popisuje aplikace shromažďující data z těchto senzorů a sítí ve formě varování a historických dat.
Tato norma platí pro použití informací z varovných systémů o bouřkách (systémy nebo zařízení poskytující informace v reálném čase), o atmosférické elektrické aktivitě za účelem sledování preventivních opatření.
Tato norma zahrnuje:
- obecný popis dostupných varovných systému před blesky a bouřkami;
- klasifikace bouřkových detekčních zařízení a jejich vlastností;
- pokyny pro poplachové metody;
- postup stanovení užitečnosti informace o bouřce;
- některé informativní příklady možných preventivních akcí.
Následující aspekty jsou mimo rozsah této normy:
a) systém ochrany před bleskem; na takové systémy se vztahuje soubor IEC 62305;
b) další s bouřkou související jevy, jako déšť, kroupy, vítr;
c) satelitní a radarové techniky detekce bouřky.
Neúplný seznam situací, ve kterých může být tato norma použita, je uveden níže:
- lidé v otevřených oblastech, kteří jsou zapojeni do aktivit, jako je údržba, práce, sport, soutěže, zemědělství a rybolov nebo situací, kde se shromažďují velké zástupy lidí;
- větrné farmy, rozsáhlé fotovoltaické energetické systémy, elektrická vedení;
- prevence zdraví a bezpečnost při práci;
- citlivé přístroje, jako například počítačové systémy, nouzové systémy, poplachová a bezpečnostní zařízení;
- provozní a průmyslové procesy;
- skladování, zpracování a převoz nebezpečných látek (např. hořlavé, radioaktivní, toxické a výbušné látky);
- určuje prostředí nebo činnosti se zvláštním nebezpečím elektrostatických výbojů (například provoz kosmických a leteckých prostředků);
- provozy, ve kterých je velmi důležitá kontinuita základních služeb (např. telekomunikace, výroba, přenos a distribuce energie, zdravotnické služby a pohotovostní služby);
- infrastruktury: přístavy, letiště, železnice, dálnice a lanové dráhy;
- civilní ochrana životního prostředí: lesní požáry, snímkování země a záplavy;
- rozsáhlé sítě (např. energetická vedení, telekomunikační sítě) také smí mít prospěch z brzké detekci bouřky.

Označení ČSN EN IEC 62793 (357605)
Katalogové číslo 506317
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135063178
Změny a opravy Z1 7.21t
Norma je platná do 26. 10. 2023
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62793 ed. 2 (357605)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)