ČSN EN 14511-1 (143010) Aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

ČSN EN 14511-1 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory, využívajících vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosné médium, když jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru.
Norma také specifikuje termíny a definice hodnocení a výkonnost procesních chladičů.
Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou užitkovou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou být aplikovány.
Tato evropská norma platí:
- pro průmyslově vyráběné jednotky, na které mohou být napojeny vzduchovody,
- pro průmyslově vyráběné jednotky pro chlazení kapalin se zabudovanými kondenzátory nebo pro použití s odděleně umístěnými kondenzátory,
- pro průmyslově vyráběné jednotky buď se stálým výkonem, nebo s výkonem měnitelným jakýmikoli prostředky,
- pro klimatizátory typu vzduch-vzduch, které mohou také odpařovat kondenzát na straně kondenzátoru.
Tato norma zahrnuje kompaktní jednotky, jednoduché dělené (single split) a vícenásobné dělené (multisplit) systémy, jakož i jednokanálové a dvoukanálové jednotky.
V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato evropská norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako kompaktní jednotka, s výjimkou jednotek pro chlazení kapalin s odděleně umístěným kondenzátorem.
Tato evropská norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jinou kapalinu.
U jednotek, které mají kondenzátor chlazený vzduchem s odpařováním externí přídavné vody, měla by být jejich výkonnost v chladicím režimu určována podle EN 15218. Pro jednotky, které mohou pracovat také v topném režimu, platí pro stanovování výkonnosti v topném režimu řada EN 14511.
POZNÁMKA 1 - O zkoušení jednotek s částečným zatížením pojednává EN 14825.
POZNÁMKA 2 - Všechny značky uvedené v tomto textu jsou použity bez ohledu na jazyk.

Označení ČSN EN 14511-1 (143010)
Katalogové číslo 506304
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135063048
Tato norma nahradila ČSN EN 14511-1 (143010) z září 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14511-2 (143010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

ČSN EN 14511-3 (143010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

ČSN EN 14511-4 (143010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky