ČSN EN ISO 21904-3 (050683) Aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku

ČSN EN ISO 21904-3 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje laboratorní metodu pro měření účinnosti zachycování svařovacího dýmu odsávacími systémy umístěnými na svařovacím hořáku. Postup popisuje pouze metodologii a ponechává výběr zkušebních parametrů na uživateli tak, aby mohl být vyhodnocen účinek různých proměnných. Lze použít pro vyhodnocení účinků proměnných, jako například průtoková rychlost odsávání, poloha odsávací trysky, průtok ochranného plynu, geometrie svařování, úhel svařovacího hořáku, emisní rychlost dýmu atd., na účinnost zachycování svařovacího dýmu.

Označení ČSN EN ISO 21904-3 (050683)
Katalogové číslo 505819
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135058198
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 21904-3 (050683) z září 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 21904-1 (050682)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 21904-2 (050682)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování

ČSN EN ISO 21904-4 (050682)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních