ČSN EN 50291-1 ed. 2 (378372) Aktuální vydání

Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN EN 50291-1 ed. 2 Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v obytných prostorách. Cílem je detekovat vadné spotřebiče na fosilní paliva nebo pevná paliva tak, aby mohly být opraveny nebo vyměněny. Funkcí této normy není monitorování spodní úrovně CO pro ochranu zdraví. (Příloha F uvádí doporučení jednotek pro zobrazování dolních mezí koncentrací CO (výstražné meze). Zařízení mohou být napájena ze sítě nebo z baterií. Tato zařízení jsou určena pro výstražnou signalizaci při hromadění CO tak, aby obyvatelé mohli reagovat dříve, než budou vystaveni významnějšímu nebezpečí.
Dodatečné požadavky pro zařízení určená pro použití v rekreačních dopravních prostředcích a podobných prostorách jsou uvedeny v EN 50291-2.
POZNÁMKA 1: Pro prázdninové karavanové domy platí EN 50291-1.
Tato norma definuje dva typy zařízení takto:
- zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na větrání nebo jiné pomocné zařízení;
- zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci.
POZNÁMKA 2: Oba typy A a B mohou být propojeny.
Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení:
- pro detekci hořlavých plynů, jiných než je oxid uhelnatý (viz EN 50194-1);
- pro detekci CO v průmyslových instalacích nebo komerčních prostorách (viz EN 45544-1, EN 45544-2 a EN 45544-3);
- pro měření CO pro účely detekce kouře a požáru;
- měření CO na parkovištích aut a v tunelech.
POZNÁMKA 3: Viz EN 50545-1.

Označení ČSN EN 50291-1 ed. 2 (378372)
Katalogové číslo 505713
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135057139
Změny a opravy Oprava 1 7.21t
Tato norma nahradila ČSN EN 50291-1 (378372) z prosince 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50291-2 (378372)
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN EN 50291-2 ed. 2 (378372)
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky