ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901)

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 290 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace (TS) CEN určuje metodiku mapování mezi sémantickým modelem elektronické faktury, který je součástí normy EN 16931-1 a syntaxí UBL 2.1 (ISO/IEC 19845). Pro každý prvek v sémantickém modelu (včetně dílčích prvků nebo doplňkových komponentů, jako jsou identifikátory schématu identifikace) je definováno, který prvek v syntaxi má být použit pro příslušné informace. Jsou uvedeny veškeré případy nesouladu mezi sémantikou, formátem, kardinalitou nebo strukturou.

Označení ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901)
Katalogové číslo 505279
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 7. 2018
Datum účinnosti 1. 8. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 178 stran formátu A4
EAN kód 8596135052790
Změny a opravy Oprava 1 2.19t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901)
Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901)
Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901)
Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

ČSN EN 16931-1 +A1 (979901)
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901)
Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B