ČSN EN 50402 ed. 2 (378381) Aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů

ČSN EN 50402 ed. 2 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro zařízení a systémy pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku. Platí pro zařízení určená pro spolehlivé měření koncentrace plynů a pro zajištění výstupních signálů (výstražné signalizace a/nebo měřeného signálu), jehož účelem je vydat výstrahu o možném nebezpečí.
Tato evropská norma je výrobková norma, která je založena na EN 61508 (soubor) a pro systémy pro detekci plynu zahrnuje jak režim s nízkým vyžádáním, tak i režim s vysokým vyžádáním pouze pro SIL způsobilosti 1, 2 nebo 3. Zařízení pro detekci plynu a systémy pro detekci plynu byly vyvinuty jako standardní výrobky. Tato evropská norma platí pro fázi 10 životního cyklu "realizace" celkové bezpečnosti, definované v EN 61508-1:2010, obrázku 2. Konfigurace a integrace do specifické aplikace není do této normy zahrnuta.
V případě rozporu mezi požadavky této normy a požadavky podle EN 61508, mají přednost požadavky EN 50402.
POZNÁMKA 1 - Aplikace, které pro systém detekce plynu vyžadují SIL způsobilost 4, nejsou reálné.
Tato evropská norma je určena převážně pro stabilní zařízení a systémy. Může však být použita pro přemístitelné detektory plynů, které jsou určeny pro použití jako dočasná náhrada za stabilní zařízení.
Tato evropská norma doplňuje požadavky evropských norem pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, par (například EN 60079-29-1 nebo EN 60079-29-4), toxických plynů (například EN 45544) nebo kyslíku (například EN 50104).
POZNÁMKA 2 - Tyto evropské normy jsou v textu zmiňovány jako "metrologické normy".
Výše uvedené příklady uvádí stav normalizace pro průmyslové použití v době publikace této evropské normy. Mohou existovat další metrologické normy pro jiné oblasti použití, pro které je tyto norma rovněž použitelná.
EN 50271 stanoví minimální požadavky pro zařízení používající software a/nebo digitální součástky. Rovněž definuje dodatečné volitelné požadavky pro splnění SIL 1 pro režim s nízkým vyžádáním. EN 50402 zahrnuje všechny požadavky EN 50271.
EN 50402 je rovněž určena pro zařízení a systémy detekce plynu a/nebo součásti a má být použita namísto EN 50271 v dále uvedených případech:
- pro SIL 1, pokud systém obsahuje součásti nepokryté EN 50271;
- pro SIL 1 pro režim s vysokým vyžádáním;
- pro SIL 2 nebo SIL 3;
- pro všechny úrovně SIL, pokud je použito zařízení, které není digitální.
Použití výše uvedených metrologických norem zajistí, že je funkce měření v normálním provozu systému detekce hořlavého plynu vyhovující. Požadavky této normy dodatečně pokrývají funkční bezpečnost systému detekce plynů a zahrnují kritéria spolehlivosti, odolnosti proti vadám a vyloučení systematických chyb. Vyloučení a hlídání systematických chyb bude pokryto požadavky na vývojové procesy a technické a diagnostické prostředky, zvolené ve fázi návrhu. Tato evropská norma vede k hodnocení systému detekce plynu pomocí SIL způsobilosti a související četnosti poruch hardwaru představujících hierarchické pořadí bezpečnostních úrovní. To umožní uživateli zahrnutí systému detekce plynů do celkového systému bezpečnosti podle úrovní integrity bezpečnosti v souladu s EN 61508 (soubor).
Tato evropská norma platí pro systémy detekce plynů, které mohou obsahovat dále uvedené funkční jednotky:
- vzorkování plynů;
- čidlo;
- přenos signálů;
- vstup do řídicí jednotky;
- zpracování signálů v řídicí jednotce;
- výstup z řídicí jednotky.
Tato evropská norma nestanoví požadavky na instalaci a údržbu systémů detekce plynů. Rovněž neuvádí požadavky na fyzické umístění měřicích bodů/míst.
Tato evropská norma neuvádí, která SIL způsobilost je dostatečná pro jakou aplikaci.
POZNÁMKA 3 - Požadovaná SIL způsobilost pro danou aplikaci stanoví uživatel (viz příloha A).

Označení ČSN EN 50402 ed. 2 (378381)
Katalogové číslo 503725
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135037254
Tato norma nahradila ČSN EN 50402 (378381) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)