ČSN 56 0247 (560247)

Metody zkoušení pektinových výrobků a přípravků pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví postup při braní vzorků, smyslovém, fyzikálním, fyzikálně-chemickém a chemickém zkoušení výrobků pektinových, konzervačních prostředků pro domácnost, přípravků pro nakládání ovoce a zeleniny v domácnostech, jablečných výlisků apod. Pokud nejsou některé metody v této normě uvedeny, postupuje se podle ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je ( podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0247 byla schválena 4.1.1967 a nabyla účinnosti od 1.7.1967.

Označení ČSN 56 0247 (560247)
Katalogové číslo 4456
Cena 230 Kč230
Datum schválení 4. 1. 1967
Datum účinnosti 1. 7. 1967
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963044569
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 02 47
  • ČSN 560247
  • ČSN 56 02 47 : 1967
  • ČSN 560247:1967
  • ČSN 56 0247:1967
foo