ČSN 56 0246 (560246)

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

Objednat


Cena: 680 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro braní vzorků, smyslové zkoušky, mechanické zkoušky, fyzikálně chemické a chemické zkoušky: a) konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a lesních plodů, b) konzervárenských polotovarů a výrobků ze zeleniny. Mikrobiologické zkoušky budou vydány jako samostatná norma. Podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0246 byla schválena 30.9.1964 a nabyla účinnosti od 1.4.1965. Nahradila ČSN 56 8000 z 1.4.1952.
"Změnou a)-10/1969" se s účinností od 1.12.1969 doplňují další zkušební metody pro konzervárenské polotovary a výrobky z ovoce a zeleniny.
"Změnou b)-4/1972" se s účinností od r.1972 provádí v normě úprava textu.
"Změnou c)-4/1973" se s účinností od r.1973 provádí v normě úprava textu.
"Změnou d)-4-5/1976" se s účinností od 1.7.1976 mění text čl. 83 včetně odkazu v Dodatku.
"Změnou e)-2/1978" se s účinností od 1.5.1978 provádí oprava textu asi 12 článků.
"Změnou f)-12/1982" se s účinností od od 1.7.1982 ruší čl. 43, 60 a 61. Nyní ČSN 56 0246 část 10 z 11.6.1982. "Změnou g)-8/1983" se s účinností od 1.10.1983 mění text čl. 48 ba).
"Změnou h)-12/1983" se s účinností od 1.1.1983 ruší čl. 54 (nyní ČSN 56 0246 část 11), čl. 55 (nyní ČSN 56 0246 část 12) a čl. 65 až 69 (nyní ČSN 56 0246 část 22) z 6.12.1982. Dále se s účinností od 1.7.1983 ruší čl. 44 (nyní ČSN 56 0246 část 13), čl. 56 (nyní ČSN 56 0246 část 14) a čl. 45 (nyní ČSN 56 0246 část 15) z 11.2.1983.
"Změnou i)-3/1985" se s účinností od 1.7.1985 ruší čl. 47 a 48. Nyní ČSN 56 0166 z 31.10.1984. "Změnou j)-4/1985" se s účinností od 1.7.1985 ruší čl. 10 a 14. Nyní ČSN 56 0241 z 26.11.1984. Dále se ruší čl. 74. Nyní ČSN 56 0246 část 21 z 26.11.1984.
"Změnou k)-10/1985" se s účinností od 1.1.1986 ruší čl. 49 - 52. Nyní ČSN 56 0246 část 18 z 28.3.1985. Dále se ruší čl. 20. Nyní ČSN 56 0246 část 2 z 8.5.1985. Konečně se ruší čl. 33. Nyní ČSN 56 0246 část 5 z 8.5.1985.
"Změnou l)-4/1989" se s účinností od 1.6.1989 ruší čl. 1 až 6. Nyní ČSN 56 0246 část 1 z 11.4.1988. Dále se ruší čl.19 až 29. Nyní ČSN 56 0246 část 3 z 11.4.1988.

Označení ČSN 56 0246 (560246)
Katalogové číslo 4455
Cena 550 Kč550
Datum schválení 30. 9. 1964
Datum účinnosti 1. 4. 1965
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A5
EAN kód 8590963044552
Změny a opravy Za 10.69t, Zb 4.72, Zc 4.73, Zd 5.76, Ze 2.78t, Zf 12.82, Zg 8.83, Zh 12.83, Zi 3.85, Zj 4.85, Zk 10.85, Zl 4.89
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 02 46
  • ČSN 560246
  • ČSN 56 02 46 : 1964
  • ČSN 560246:1964
  • ČSN 56 0246:1964
foo